Пн. Май 20th, 2024

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հոկտեմբերի 14-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են.

Անկանխիկ

Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 400.00 դրամ (+5.50 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 406.00 դրամ (+4.00 դր.):

Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 421.00 դրամ (+4.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 433.00 դրամ (+1.00 դր.):

Անկանխիկ Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 4.10 դրամ (+0.04 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.25 դրամ (+0.04 դր.):

Կանխիկ

Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 400.00 դրամ (+5.00 դր.), վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 408.00 դրամ (+4.00 դր.):

Կանխիկ եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 421.00 դրամ (+4.00 դր.) և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 435.00 դրամ (+3.00 դր.):

Կանխիկ ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 4.10 դրամ (+0.04 դր.), իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 4.25 դրամ (+0.04 դր.):