Вс. Июн 16th, 2024

Բանակը լայն, առավել խոսակցական իմաստով՝ որևէ պետության զի նված ուժերի ամբողջությունն է, կամ նեղ, ճշգրիտ՝ ռազ մագիտական իմաստով՝ այդ զի նված ուժերի ցամաքային զորքերը, որպես պետության զ ինված ուժերի բաղկացուցիչ մասը։ Առավել նեղ իմաստով բանակ տերմինը, բառեզրը կամ գիտաբառը նշանակում է նաև զորային միավորում, որը բաղկացած է մի քանի բանակային կորպուսներից, դիվի զիաներից, բրիգադներից:

Հայաստանի զինված ուժեր, Հայաստանի անվտանգությունը, պաշտպանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը պաշտպանող պետական ռազմական հաստատություն: Հայաստանի զինված ուժերը կազմավորվել են բավականին բարդ ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհաքաղաքական դաշտում Խորհրդային Միությունը ապրում էր իր գոյության վերջին ամիսները՝ փլուզման շրջանը,

իսկ տարածաշրջանում սկսվել էր միջէթնիկական, տարածքային պատերազմ Հայերի և ադրբեջանցիների միջև։ 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեցին հինգ վաշտեր։ Զինծառայողները դիրքերում տոնածառ են զարդարում: Տեսանյութ՝